Προιοντα

"A painter should begin every canvas with a wash of black, because all things in nature are dark except where exposed by the light."
Leonardo da Vinci
Αποτελέσματα 1 - 2 από 2

Ξύλα & Καμβάς

ξύλο αγιογραφίας προετοιμασμένο

Ξύλο αγιογραφίας μασίφ προετοιμασμένο

ξύλο αγιογραφίας προετοιμασμένο

Ξύλο αγιογραφίας κόντρα πλακέ θαλάσσης προετοιμασμενο