Προιοντα

"Painting is poetry that is seen rather than felt, and poetry is painting that is felt rather than seen."
Leonardo da Vinci
Δεν βρέθηκαν εγγραφές

Ριζόχαρτα 35χ50