Προιοντα

"A painter should begin every canvas with a wash of black, because all things in nature are dark except where exposed by the light."
Leonardo da Vinci
Δεν βρέθηκαν εγγραφές

Ριζόχαρτα 35χ50